Thanh toán

1. Chuyển khoản trong nước

Với hình thức thanh toán này, sau khi bạn hoàn thành các bước đăng ký trên website, bạn ra ngân hàng và chuyển tiền cho chúng tôi vào 1 trong những tài khoản dưới đây, sau đó bạn scan giấy xác nhận chuyển tiền ( Ủy nhiệm chi ) và gửi kèm theo yêu cầu hỗ trợ trong hệ thống quản lý khách hàng tại https://bacdaiduong.vn/ hoặc chat trực tiếp với các nick skype kinh doanh trên website để xác nhận thanh toán.

Lưu ý:
Vui lòng ghi rõ nội dung thanh toán trong khi chuyển tiền.

Tài khoản:    0691000402077
Mở tại:    Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Tây Hà Nộ