Báo giá giàn máy làm cửa xingfa // Cùng combo quà tặng ( Nén khí - Đột dập - Lưỡi phay )